Základy trakčních stožárů

Základy trakčních stožárů

Příklad vyhotovení betonového základu pro trakční stožáry ITSP A TSKP


Betonový základ pro tyto stožáry s ukotvením na přírubu podle podmínek podloží má být zhotovený podle podmínek uvedených na obr. č. 1. Velikost základového bloku je nutné určit výpočtem podle únosnosti půdy v dané lokalitě

Základový rošt ZRT - d - 400

Základový rošt obr. č. 2 je určený pro trakční stožáry ITSP, ITSKP. Rošt se osadí do betonového základu. Na základový rošt je možné doplnit přídavnou konstrukci podle určení projektanta padle únosnosti půdy.

Typ
 
d
(mm)
c
(mm)
c1
(mm)
h1
(mm)
L
(mm)
kg
 
ZRT - 30 - 400 30 500 500 65 800 45
ZRT - 36 - 400 36 520 520 70 1000 62
ZRT - 48 - 400 48 580 580 85 1200 105