Základy a základové rošty portálů

ZÁKLADY PORTÁLŮ
Příklad zhotovení betonového základu pro portály. betonový základ pro portály s ukotvením na přírubu podle podmínek podloží má být zhotovený podle podmínek uvedených na obr. č. 1. Velikost základového bloku je nutné určit výpočtem podle únosnosti půdy v dané lokalitě. Otvor o80, o200 platí pouze pro ZR PRS.
ZÁKLADOVÝ ROŠT ZR PRT, PRS
Základový rošt obr. č. 2 je určený pro portály PRT, PRS. Rošt je osazen do betonového zakladu. Na základový rošt je možné doplnit přídavnou konstrukci podle určení projektanta. Otvor oD="200" platí pouze pro ZR PRS.
Typ d A A1 B B1 L L1 P D kg
ZR PRT-02-12 42 750 200 600 225 1400 85 3 - 185
ZR PRT-04-19 48 750 200 600 225 1400 90 3 - 235
ZR PRS-02-12 30 600 150 500 175 1200 70 2 200 90
ZR PRS-04-19 36 650 170 550 200 1200 80 2 200 125