Kotvení stožárů

Betonové základy pro stožáry s ukotvením v zemi nebo na základovou přírubu při normálních podmínkách podloží mají mít přibližně rozměry, které jsou uvedené v tabulce.

Pro správnost určení betonového základu je třeba udělat kontrolní výpočet pro skutečnou únosnost půdy a také ověřit shodnost rozměrů stožáru a betonového základu.

Velmi důležité je dodržet polohu a sklon pro vstup kabelu do stožáru.
Před započetím betonáže prověřte správnost polohy otvoru na stožáru od úrovně zeminy. Dodržení správné polohy a rozměru otvoru pro kabel v betonu zajistí hladký průchod kabelu do stožáru. Nutné je v betonovém základu vytvořit otvor pro odvod vody.

Doporučené hodnoty pro základ stožáru:

H
(m)
A
(mm)
E
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
d1
(mm)
3-5 500 700 150 240 550 40
5,5-7 550 800 150 300 750 40
8 600 1200 200 300 750 40
9 600 1400 250 300 750 40
10 600 1500 250 300 750 50
12 900 1600 300 400 750 50
13-15 1100 1800 300 400 800 70
16-18 1300 2200 400 500 1100 70
20 1400 2200 400 500 1100 70

(Bez pevného spojení základového roštu s výstužnou armaturou je rošt nedostatečně ukotven!)


Typ
 
H
(m)
M = d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
d2
(mm)
S
(mm)
kg
 
990 ZR 1-5 3-5 24 500 45 300 240 25 10 15
991 ZR 2-12 5,5-12 24 600 45 400 300 25 15 28
992 ZR 3-15 12-15 30 700 55 500 400 32 15 56
993 ZR 4-20 16-20 36 1000 65 600 500 38 15 68